W sekcji tej przedstawiamy Państwu szereg ciekawych artykułów dotyczących nawadniania

 

- „Aktualne trendy w rozwoju mikronawodnień" - Jerzy Jeznach, Nr 6/2009, PAN

 

- „Wpływ nawadniania kropelkowego i mikrozraszania na wysokość i jakość plonu owoców aronii" – praca zbiorowa, zeszyty naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa TOM15, 2007

 

- „Ocena efektów nawadniania kropelkowego borówki wysokiej" – Z. Koszański, E. Rumasz-Rudnicka, Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008