Deszczowanie

Deszczowanie

NAWODNIENIA DESZCZOWNIANE

Podstawowym celem systemów nawadniania jest zwilżenie gleby w strefie korzeniowej roślin (w prywatnych ogrodach, na terenach komercyjnych oraz miejskich, rolnictwie, szklarniach itp.) w celu zapewnienia odpowiednich warunków wzrostu i utrzymania zdrowych roślin.


Systemy nawadniające mogą być też wykorzystywane do innych celów, takich jak:

- nawożenie roślin nawozami wraz z nawodnieniem,

- deszczowanie ochronne chroniące rośliny przed opóźnionymi (na wiosnę) i przedwczesnymi (jesienią) przymrozkami,

- nawodnienia techniczne stosowane np. w celu ułatwienia zbioru i ochrony korzenia przed nadmiernym uszkodzeniem (np. marchew, burak cukrowy),

- nawodnienia zabiegowe, których celem jest np. ułatwienie orki i przygotowanie gleby do siewu lub sadzenia oraz przyspieszenie i osiągnięcie równomiernych i mocnych wschodów roślin w okresach posusznych,

- rozdeszczowywanie wstępnie oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych oraz do rozdeszczowywania gnojownicy (np. z wielostadnych ferm bydlęcych, ferm tuczu świń),

- deszczowanie ochładzające otoczenie roślin (klimatyczne) stosowane w bardzo upalne dni, i inne.


Ze względu na konstrukcję i sposób budowy oraz stopień związania z danym obszarem nawodnienia deszczowniane możemy podzielić na:

- ruchome - przystosowane do przenoszenia lub przewożenia na różne pola, w których wszystkie elementy instalowane na powierzchni terenu,

- półstałe - na stałe instalowane są na danym obszarze zwykle pompy, rurociągi doprowadzające i rozdzielcze. Rurociągi rozprowadzające i rozdzielcze wyposażone w hydranty układane są pod powierzchnią terenu. W systemie tym urządzenia deszczujące wraz z rurociągami podłączane do hydrantów są ruchome i mogą być przenoszone lub przewożone w obrębie nawadnianych pól,

- stałe - w systemach tych wszystkie elementy zainstalowane są na stałe,

- okresowo stałe - rurociągi ze zraszaczami układane są na powierzchni terenu i pozostają tam na przez cały sezon wegetacyjny lub jego część.


Podstawowe elementy techniczne każdego systemu nawodnień deszczowniannych to:

- ujęcie wody napowierzchniowej lub podziemnej bądź ujęcie wodociągowe, agregat pompowy, pompownia, hydrofor lub pompa dostosowane do wielkości nawadnianego obszaru,

- rurociągi tłoczne układane na powierzchni bądź pod ziemią doprowadzające wodę z pomp do urządzeń deszczujących,

- urządzenia deszczujące ze zraszaczami.


Poza wyżej wymienionymi systemami istnieją również tzw. deszczownie samojezdne, w których wszystkie elementy (oprócz ujęcia wody) instalowane są na jezdnej konstrukcji nośnej (zwykle ciężki ciągnik).

Także warto przeczytać: